Centrul de consultanță

Dec

Cine are responsabilitate parentală şi ce înseamnă aceasta?

În prezent, familiile se prezintă în toate formele şi dimensiunile, iar copiii pot locui cu părinţi care convieţuiesc în relaţie de concubinaj, căsătoriţi, separaţi sau divorţaţi. Aceştia pot face parte din familii vitrege, pot locui cu părinţi adoptivi, bunici, alte rude sau cu un tutore special.

Dacă aţi trăit timp de mulţi ani şi aţi format o legătură strânsă cu un copil, puteţi avea motive de îngrijorare că statutul dumneavoastră „parental” nu este recunoscut oficial şi că aţi putea fi exclus din decizii esenţiale în viitor.

Melissa Cunningham, expert în dreptul familiei în cadrul firmei de avocaţi IMD Solicitors din Londra, Manchester și Birmingham explică faptul că responsabilitatea parentală este un concept juridic definit de Legea Protecţiei Copilului. „Aceasta determină toate drepturile, obligaţiile, competenţele şi responsabilităţile, şi autoritatea pe care părintele unui copil le are în raport cu copilul şi proprietatea acestuia.”

Persoanele care au responsabilitate parentală au obligaţia de:

  • a îngriji copilul şi de a-i oferi o locuinţă;
  • a se asigura că acesta primeşte educaţie şi tratament medical corespunzător; şi
  • a menţine alt părinte al copilului cu responsabilitate parentală informat cu privire la astfel de decizii.

În schimb, aveţi dreptul de a vă implica, în numele copilului, în deciziile privind locuinţa sa, alegera instituţiei de învăţământ, şi dacă acesta poate părăsi ţara.

De asemenea, aceasta înseamnă că aveţi dreptul de a vă da consimţământul cu privire la tratamentul medical şi la căsătoria copiilor cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani. De asemenea, puteţi desemna în testamentul dumneavoastră tutorii legali care să acţioneze în locul dumneavoastră.

„Toate acestea sunt probleme sensibile şi potenţial contencioase, în caz de separare sau divorţ”, explică Melissa Cunningham.

Cine are responsabilitate parentală?

Mama biologică a copilului are, în mod automat, responsabilitate parentală.

Tatăl copilului are responsabilitate parentală doar dacă acesta este căsătorit cu mama copilului sau dacă este specificat în certificatul de naştere a copilului în cazul în care cuplul nu este căsătorit.

Cine poate obţine responsabilitate parentală?

Un tată poate obţine responsabilitate parentală prin căsătoria cu mama copilului, prin negocierea unui contract de responsabilitate parentală cu mama copilului, sau prin solicitarea pronunţării unei decizii judecătoreşti prin care să se dispună stabilirea responsabilităţii parentale.

Un părinte de sex feminin (care nu este mama biologică a copilului) poate obţine resposabilitate parentală prin încheierea unui contract de responsabilitate parentală cu mama biologică, prin solicitarea unei decizii judecătoreşti de responsabilitate parentală sau prin numire în cadrul unei decizii judecătoreşti privind custodia şi vizitarea copilului.

Un părinte vitreg, de asemenea, poate obţine responsabilitate parentală fie prin încheierea unui contract cu părinţii biologici, fie prin decizie judecătorească.

Orice persoană care beneficiază de o decizie privind custodia şi vizitarea copilului, de tip „trăieşte cu”,  luată de instanţa judecătorească va obţine  responsabilitate parentală, însă aceasta va fi exercitată în comun cu părinţii copilului. De exemplu, bunicii care îngrijesc un copil în temeiul unei decizii judecătoreşti îşi vor exercita autoritatea parentală în comun cu părinţii copilului.

Părinţii adoptivi obţin responsabilitate parentală la pronunţarea unei decizii judecătoreşti, caz în care părinţii biologici îşi pierd responsabilitatea parentală.

Orice persoană care beneficiază de o decizie judecătorească de curatelă specială cu privire la un copil, va avea responsabilitate parentală. În orice caz, aceasta nu este exercitată în comun şi beneficiarii pot luat decizii cu privire la copil fără permisiunea părinţilor.

Pentru consiliere privind resposabilitatea parentală

Dacă aveţi motive de îngrijorare că nu veţi fi incluși în luarea unor decizii esenţiale cu privire la copilul care a făcut parte din familia dumneavoatstră de ceva timp, este recomandat că solicitaţi consiliere juridică.

Pentru o discuţie confidenţială cu privire la obţinerea responsabilităţii parentale, vă rugăm să contactaţi Melissa Cunningham din echipa de avocaţi specializaţi în dreptul familiei la telefon 0333 358 3062 sau prin e-mail la m.cunningham@imd.co.uk.

Acest articol are doar scop general informativ şi nu constituie consiliere juridică sau profesională. Vă rugăm să reţineţi că legea poate fi modificată de la data publicării acestui articol.

 

Vezi toate articolele