Centru de consiliere

Bunăstarea angajaţilor: responsabilităţile dumneavoastră în calitate de angajator

Postat de postat în Dreptul muncii Responsabilităţile dumneavoastră în calitate de angajator

Bolurile de fructe proaspete şi sesiunile de mindfulness devin din ce în ce mai frecvente la locul de muncă, angajatorii încercând să promoveze bunăstarea personalului. O strategie de succes pentru asigurarea bunăstării poate îmbunătăţi prezenţa şi menţinerea angajaţilor, precum şi productivitatea. De asemenea, vă poate ajuta să vă protejaţi împotriva cererilor de despăgubire solicitate de angajaţi din cauza condiţiilor de stres, care pot fi exacerbate de sarcinile de serviciu.

Marcin Durlak, expert în drepul muncii în cadrul firmei IMD Avocați din Londra, Manchester și Birmingham stabileşte care sunt obligaţiile legale ale angajatorului cu privire la bunăstarea angajaţilor şi sugerează ce iniţiative se pot adopta.

Stresul la locul de muncă

Angajatorii au obligaţia de a asigura protecţia angajaţilor împotriva riscului de vătămare la locul de muncă, inclusiv a riscului de deteriorare a sănătăţii mintale cauzate de dezvoltarea depresiei şi a anxietăţii, ca rezultat al stresului asociat locului de muncă.

În cazurile în care se poate demonstra că nu aţi luaţi măsuri rezonabile pentru a vă îndeplini obligaţia de a vă proteja angajaţii, şi drept consecinţă, un angajat a fost vătămat, puteţi fi răspunzător de plata unor despăgubiri.

Nu veţi fi răspunzător, în general, pentru nivelurile obişnuite de stres, asociate unei anumite funcţii, deoarece sunteţi îndreptăţit să vă aşteptaţi că un angajat poate face faţă presiunilor normale ale unui loc de muncă. În orice caz, dacă sunteţi la curent cu faptul că un angajat este, în mod particular, vulnerabil la efectele stresului, sau este rezonabil să preconizaţi că anumite circumstanţe ale unui angajat pot reprezenta un pericol pentru stare sa mentală, atunci trebuie să luaţi măsuri.

Protecţie împotriva hărţuirii

Agresiunea şi hărţuirea reprezintă surse evidente de stres şi angajaţii au primit despăgubiri substanţiale atunci când au putut demonstra că angajatorul nu a luat toate măsurile rezonabile pentru a preveni hărţuirea la locul de muncă. În cazul în care hărţuirea este legată de o caracteristică protejată prin legea discriminării, precum rasa, genul sau orientarea sexuală, angajatul afectat poate face o sesizare de discriminare.

Factorii din afara locului de muncă

Evenimentele din viaţa personală a unui angajat, precum despărţirea sau decesul în familie, pot creşte nivelurile de stres şi, chiar dacă aceste evenimente sunt în afara controlului dumneavoastră, nu ar trebui ignorate atunci când evaluaţi măsurile pe care trebuie să le adoptaţi pentru a vă asigura că angajatul este bine şi în siguranţă. În schimb, ar trebui să daţi dovadă de empatie faţă de evenimentele prin care trece angajatul şi să le luaţi în considerare atunci când evaluaţi situaţia şi vulnerabilitatea sa.

Responsabilităţile faţă de angajaţii cu dizabilităţi

Angajatorii au responsabilităţi adiţionale faţă de angajaţii cu condiţii de sănătate mentală sau fizică, care sunt considerate drept dizabilităţi în temeiul Legii Egalităţii din 2010. Deşi stresul în sine nu reprezintă o dizabilitate, este posibil ca anumite condiţii legate de stres să fie debilitante, inclusiv depresia

Nu are relevanţă cine sau ce a cauzat condiţia: dacă aveţi un angajat cu dizabilităţi, a cărui dizabilitate îi afectează abilitatea de a-şi executa sarcinile de serviciu, atunci o ajustare a condiţiilor de muncă pentru a satisface acest lucru este, în mod rezonabil, de aşteptat, de exemplu prin permiterea unui program de lucru flexibil sau lucrului de la domiciliu

Trebuie să analizaţi cu atenţie cultura organizaţională a companiei dumneavoastră şi efectul pe care îl poate avea asupra unui angajat cu dizabilităţi. De exemplu, într-un caz adus în faţa Tribunalului de Apel pentru dreptul muncii, s-a constatat că un angajator a încălcat prevederile Legii Egalităţii făcând evident faptul că se aşteaptă ca un angajat cu dizabilităţi să lucreze până târziu ca toţi ceilalţi angajaţi, chiar dacă acesta nu a spus, de fapt, angajatului că trebuie să facă acest lucru.

Sănătate şi siguranţă 

Legea sănătăţii şi siguranţei este o sursă adiţională de responsabilităţi în ceea ce priveşte protejarea bunăstării angajaţilor. Aveţi obligaţia de a oferi angajaţilor un spaţiu de lucru sigur, şi există obligaţia implicită în toate contractele de muncă de a asigura un mediu de lucru sigur, un sistem de lucru sigur, acces la echipamente sigure și dreptul de a lucra alături de colegi siguri şi competenţi. Nerespectarea acestor obligaţii poate justifica un angajat să îşi dea demisia şi să invoce concedierea implicită nelegală.

Iniţiative pentru bunăstare

Mangerii ar trebui să fie proactivi şi vigilenţi cu privire la semnele care pot apărea atunci când angajaţii se confruntă cu dificultăţi sau stres. Paşii care vizează îmbunătăţirea bunăstării angajaţilor includ:

  • introducerea şi implementarea unei strategii şi politici care vizează bunăstarea angajaţilor;
  • evaluări ale riscului de stres și audituri ( Standardele de Management de Sănătate şi Siguranţă oferă îndrumări utile);
  • operararea unui program de asistenţă a angajaţilor;
  • implementarea efectivă a politicilor anti-agresivitate şi hărţuire;
  • susţinerea angajaţilor la nivel individual, de exemplu, prin permiterea unui program flexibil sau prin reducerea sarcinilor de lucru;
  • îmbunătăţirea nivelurilor de activitate fizică prin introducerea unui ciclu de scheme de lucru şi a cluburilor de jogging în timpul prânzului;
  • încurajarea alimentaţiei sănătoase prin impunerea vânzării de mâncare sănătoasă prin intermediul cantinelor şi automatelor alimentare; şi
  • instruirea managerilor de linie să observe şi să răspundă eficient angajaţilor care se confruntă cu stres şi dificultăţi de sănătate mentală.

Oferim ajutor preventiv prin evaluarea zonelor cu risc deosebit din organizaţia dumneavoastră şi prin stabilirea unor iniţiative care vor reduce în mod optim acele riscuri. În cazurile în care au apărut deja probleme, oferim consultanţă şi asistenţă practică pentru a vă minimaliza răspunderea.

Pentru a programa o întâlnire şi pentru a discuta cerinţele dumneavoastră, vă rugăm să contactaţi Marcin Durlak la telefon (0044) 333 358 3062 sau prin e-mail la m.durlak@imd.co.uk.

Conţinutul acestui articol are doar scop general de conştientizare. Aceste informaţii nu constituie consiliere legală sau profesională. Legea poate fi modificată de la data publicării acestui articol. Cititorii nu ar trebui să acţioneze pe baza informaţiilor incluse şi se recomandă solicitarea de consiliere profesională corespunzătoare, în funcţiei de circumstanţele particulare ale cazului.

Sună acum pentru a discuta cazul tău: 0330 159 6497
Solicitați un apel înapoi Luni - Vineri: 9am -5:30pm

PREMII SI ACREDITARI