Centrul de consultanță

Contabilului
Dec

Chemarea în judecată a contabilului pentru consiliere neglijentă

Dacă deţineţi sau conduceţi o afacere, vă aşteptaţi ca specialiştii cu care colaboraţi să vă ofere informaţii şi consiliere în interesul dumneavoastră. Acest aspect devine important mai ales atunci când angajaţi un contabil şi, deşi majoritatea sunt extrem de competenţi, se pot produce greşeli. Consilierea neglijentă oferită de un contabil poate avea consecinţe semnificative sau chiar dezastruoase pentru afacerea dumneavoastră.

După cum Olexandr Kyrychenko, al firmei IMD Solicitors, explică „Dacă aţi primit consiliere neglijentă din partea contabilului dumneavoastră, care a rezultat în pierderi financiare, puteţi avea dreptul la o acţiune în justiţie împotriva acestuia.”

Luaţi în considerare depunerea unei reclamaţii

Înainte de a lua în considerare posibilitatea unei cereri  de chemare în judecată împotriva contabilului dumneavoastră pe baza consilierii neglijente, merită să urmaţi procedurile de reclamaţie oferite de cele două organizaţii care reglementează activitatea profesională, Organizaţia Globală de Experţi Contabili (ACCA) şi Institutul de Experţi Contabili din Anglia şi Ţara Galilor (ICAEW).

Este foarte posibil ca expertul dumneavoastră contabil să fie acreditat de una dintre aceste două organizaţii, ambele având proceduri care vizează reclamaţiile privind serviciile de slabă calitate. Nu aveţi obligaţia de a urma aceste proceduri şi nu aveţi nevoie de o decizie din partea acestor organizaţii înainte de a putea depune o cerere de chemare în judecată împotriva contabilului dumneavoastră.

Evaluarea posibilităţii de chemare în judecată

Dacă aţi suferit pierderi financiare şi consideraţi că acestea sunt rezultatul unei consilieri neglijente, şi nu al unor serviciile de slabă calitate, atunci puteţi avea motive pentru o cerere de chemare în judecată împotriva contabilului dumneavoastră. Motive comune pentru o cerere de chemare în judecată pe bază de neglijenţă împotriva unui contabil includ:

  • Consiliere fiscală incorectă;
  • nepregătirea unor conturi corecte;
  • proceduri de audit efectuate incorect; şi
  • evaluarea incorectă a valorii activelor companiei.

Pentru o cerere de chemare în judecată  pe baza de neglijenţă, avocatul dumneavoastră trebuie să poată demonstra că:

  • expertul contabil a avut o obligaţie de prudenţă şi diligenţă faţă de dumneavoastră;
  • acesta a încălcat ogligaţia de prudenţă şi diligenţă; şi că
  • încălcarea obligaţiei de prudenţă şi diligenţă v-a cauzat pierderi

Toate cele trei elemente (obligaţia, încălcarea şi cauza) trebuie să fie prezente pentru ca cererea de chemare în judecată să aibă şanse de succes.

Obligaţia contabilului

Fie că aveţi sau nu aveţi un contract cu contabilul dumneavoastră, în calitate de consilier profesionist acesta are o ogligaţie de prudenţă şi diligenţă faţă de dumneavoastră. Orice profesionist are obligaţia de a oferi servicii de diligenţă şi competenţă rezonabile faţă de clienţi. Dacă munca sau consilierea oferită este sub standardele la care sunteţi, în mod rezonabil, îndreptăţiţi să vă aşteptaţi, este posibil că acesta şi-a încălcat obligaiile şi dumneavoastră aveţi dreptul de a-l da în judecată pentru neglijenţă.

Pierderi financiare

Un aspect esenţial este de a putea dovedi că încălcarea obligaţiei de prudenţă şi diligenţă a rezultat în pierderi financiare pentru dumneavoastră sau pentru afacerea dumneavoastră. Este posibil ca serviciul oferit de contabilul dumneavoastră să fie considerat inadecvat, însă, în termeni legali, acesta este diferit de neglijenţă. Prin urmare, este necesar să vă asiguraţi că deţineţi sufiente dovezi pentru a vă motiva cererea de chemare în judecată pe baza consilierii sub standarde profesionale rezonabile şi consecinţele financiare ale neîndeplinirii obligaţiilor.

Scopul unei cereri de chemare în judecată pe baza neglijenţei profesionale este de a vă pune în poziţia financiară în care aţi fi fost în cazul în care consilierea neglijentă nu ar fi avut loc. În cazul în care cererea dumneavoastră de chemare în judecată are succes, despăgubirea primită poate fi substanţială şi va fi, de obicei, achitată de asigurarea de răspundere civilă profesională a contabilului.

Formularea unei cereri de chemare în judecată

Dacă cele trei elemente sunt prezente pentru a formula o cerere de chemare în judecată, primul pas al procesului este de a furniza avocatului dumneavoastră toate documentele necesare şi dovezile pierderilor financiare. După revizuirea acestora, avocatul dumneavoastră va scrie contabilului, stabilind baza legală a cererii dumneavoastră şi un rezumat al pierderilor. Această scrisoare se numeşte scrisoare de notificare şi reprezintă primul pas al litigiului. Face parte din protocolul premergător acţiunii în instanţă, care are ca scop limitarea numărului de cazuri care ajung în instanţă prin încurajarea avocaţilor şi a clienţilor să-şi soluţioneze litigiile la începutul procesului.

Contabilul dumneavoastră sau avocatul său vă va răspunde printr-o întâmpinare de admitere sau de recurs a acţiunii, şi pe ce bază. Un acord de conciliere este obţinut în majoritatea cazurilor înainte de depunerea cererii în instanţă prin procesul de mediere. În orice caz, dacă reconcilierea nu este posibilă, o cerere formală va fi depusă.

Termen de prescripţie

Ca în cazul tuturor cererilor de chemare în judecată pe baza de neglijenţă în serviciu, există o limită de timp strictă pentru depunerea unei cereri, cunoscută sub denumirea de termen de prescripţie. Pentru cererile de chemare în judecată pe baza neglijenţei în serviciu, acest termen este, de obicei, de şase ani de la data acţiunilor de neglijenţă. Dacă cererea nu este înaintată în acest termen, contabilul dumneavoastră va avea o apărare puternică, prin urmare, este estenţial să vă contactaţi avocatul de îndată ce realizaţi că acţiunile contabilului dumneavoastră v-au cauzat pierderi financiare. De asemenea, este important să reţineţi să dacă hotărâţi să urmaţi procedurile de plângere oferite de ACCA sau ICEW, termenul de prescripţie se va desfăşura în tot acest timp.

În cazul în care consideaţi că aveţi motive pentru o cerere de chemare în judecată pe baza neglijenţei în serviciu împotriva contabilului dumneavoastră sau aveţi nevoie de consiliere cu privire la orice alt litigiu, vă rugăm să contactaţi Olexandr Kyrychenko la 0044 333 358 3062 sau prin e-mail la o.kyrychenko@imd.co.uk.

Acest articol are doar scop general informativ şi nu constituie consiliere juridică sau profesională. Vă rugăm să reţineţi că legea poate fi modificată de la data publicării acestui articol.

Vezi toate articolele

Sunați acum pentru a discuta cazul dumneavoastră:

0330 159 6497
Contact rapid Luni-Vineri 9am- 5.30pm