Dora Călian

Avocat (Jurisdicția România)

Dora Călian este avocat calificat în România cu experiență de peste 6 ani în domeniul juridic. A terminat Facultatea de Drept la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în anul 2013 și a urmat imediat cursuri de masterat în dreptul civil în cadrul aceleiași facultăți.

În anul 2014 a fost înregistrată ca avocat al Baroului București, iar din anul 2016 este avocat al Baroului Cluj, dobândind astfel experiență vastă în domeniul dreptului administrativ, sănătății, familiei și litigiilor civile.

A fost avocat extern al Centrului de Resurse Juridice din București și cercetător juridic în cadrul Facultății de Asistență Socială și Sociologie a Universității Babeș-Bolyai. Cu prilejul acestor colaborări a participat la conferințe, traninguri și emisiuni TV, a publicat articole de specialitate în coautorat și a contribuit la elaborarea de recomandări de bună practică, politici publice și modificări legislative în special în domeniul accesului la justiție al grupurilor vulnerabile, al drepturilor persoanelor cu dizabilități psihice și copiilor instituționalizați.

Pentru a se perfecționa, la finalul anului 2017 a participat la o vizită de studiu în cadrul Mobile Legal Help Centre (NYLAG) de la New York Legal Assistance Group, în cadrul Manhattan Family Justice Centre și United States District Court din New York, ca parte a unui program derulat de Centrul de Resurse Juridice.

În anul 2020 Dora a parcurs cu succes prima etapă a examenului Qualified Lawyers Transfer Scheme din cadrul SRA pentru a obține calificarea de Avocat (Solicitor) în Anglia și Țara Galiilor iar, în prezent, se află în curs de a parcurge ultima etapă a examenului (OSCE).

Înainte de a se alătura echipei noastre, Dora s-a implicat voluntar în organizația Citizens Advice Witness Service, pentru a oferi suport independent victimelor infracțiunilor și martorilor din procesele penale desfășurate în fața Magistrates’ și Crown Court.

În cadrul activității noastre Dora este implicată în soluţionarea problemelor juridice ale clienţilor români sub supravegherea celorlalți avocați (Solicitors) și gestionează procesele deschise pe teritorul României.

Dora este vorbitor nativ de limba română și fluent de limba engleză și intenționează să se specializeze în problemele minorității române.