Centrul de consultanță

Mar

Contractual de muncă și declarația scrisă privind specificitățile angajării – ce trebuie inclus

În calitate de angajator, aveți întotdeauna un contract cu angajatul, chiar dacă nu ați furnizat nimic în scris. Acest lucru se datorează faptului că oferta de angajare a fost acceptată de angajatul dumneavoastră, iar acesta este acum obligat să își îndeplinească atribuțiile pentru o contraprestație, care este o plată. Acest lucru este suficient, în Marea Britanie, pentru a stabili un contract între părți.

Acum, unii dintre termenii contractului de muncă sunt clar exprimați (astfel cum sunt conveniți între dumneavoastră și angajat), iar alții sunt impliciți prin lege, chiar dacă contractul nu îi menționează. Este posibil să nici nu fiți conștient de faptul că există un termen impus pe care trebuie să îl respectați.

Rețineți că, chiar dacă aveți doar un acord verbal cu angajatul, trebui să îi oferiți așa-numita declarație scrisă privind specificațiile angajării, cel târziu în prima zi de angajare. Mai mult, nu numai angajații, ci și lucrătorii au dreptul să primească acest document de la dumneavoastră. Această declarație scrisă nu este un contract în sine, ci reflectă minimul absolut care trebuie convenit între părți.

Elemente esențiale ale declarației scrise privind specificitățile angajării

Există mai multe puncte care trebuie abordate în declarația scrisă și anume:

 • Numele angajatorului
 • Numele angajatului sau al lucrătorului
 • Data începerii lucrului de către angajat sau lucrător
 • Data la care a debutat „angajarea continuă” pentru un anumit angajat
 • Denumirea postului, sau o scurtă descriere a postului,
 • Adresa angajatorului
 • Locurile sau adresele la care angajatul sau lucrătorul își va desfășura activitatea
 • Remunerația, cu indicarea datei sau frecvenței acordării acesteia,
 • Programul de lucru,
 • Concediul și remunerația pe durata concediului,
 • Metoda de calcul al remunerației de concediu, în cazul încetării activității angajatului sau a lucrătorului
 • Durata concediului medical și indemnizația de concediu medical
 • Orice altă formă de concediu cu plată
 • Orice alte beneficii
 • Perioada preavizului, pentru ambele părți
 • Durata estimată a funcției,
 • Orice perioadă de probă sau lipsa acesteia,
 • Delegarea angajatului în străinătate,
 • Instructajul de care va beneficia angajatul sau lucrătorul.

Prevederile anterioare trebuie aduse la cunoștința angajatului în prima zi de lucru, cel târziu, în timp ce alte condiții pot fi convenite pe durata următoarelor două luni, respectiv:

 • Aranjamente de pensie,
 • Contracte colective,
 • Detalii cu privire la orice instructaj pus la dispoziție de către angajator și care nu are caracter obligatoriu,
 • Norme disciplinare, proceduri disciplinare și în cazul formulării de plângeri.

Lista este pusă la dispoziție de ACAS, pe website-ul căreia veți putea găsi și modele scrise cu privire la condiții, pe care le puteți descărca (link aici: https://www.acas.org.uk/what-must-be-written-in-an-employment-contract/what-the-written-terms-must-include).

Ce trebuie să includă un contract de angajare

Cele de mai sus sunt ceea ce ar trebui să i se ofere angajatului în scris, în absența unui contract de muncă scris. Aceleași dispoziții trebuie adaptate unui contract scris ca și conținut minim, dar principala diferență dintre contract și declarația scrisă este că respectivul contract va purta semnătura ambelor părți.

Contractul va indica drepturile și responsabilitățile fiecărei părți și, în general, va fi mai amplu decât declarația scrisă. Acesta poate fi însoțit de un manual pentru personal, acesta fiind un fel de manual necontractual pentru angajați, lucrători și antreprenori, în care se regăsesc toate politicile la care se referă contractul, de exemplu, politica privind rezervarea concediului, politica de cheltuieli, politica privind ținuta vestimentară, politica privind disciplina și formularea plângerilor, politica privind maternitatea etc. Manualul poate fi modificat în orice moment, fără a fi necesară modificarea contractului de muncă.

Așadar, care sunt prevederile care pot fi incluse în contract (cu excepția celor menționate mai sus)?

 • Clauza de interpretare pentru definirea anumitor cuvinte cheie din contract
 • Cheltuieli și rambursarea acestora
 • Dreptul la zile libere
 • Informațiile confidențiale ale angajatorului și modul în care angajatul trebuie să trateze acest aspect
 • Dispoziție suplimentară privind notificarea rezilierii (obligații privind rezilierea)
 • Legea aplicabilă și jurisdicția.

Contractul de muncă scris este considerat o soluție mai bună atât din perspectiva angajatorului, cât și din perspectiva angajatului, doar din motive de claritate și, de asemenea, pentru a evita sau minimiza riscul unor procese îndelungate atunci când apare un litigiu, iar interpretările termenilor angajării variază.

Pur și simplu, este mai bine să existe o concordanță cât mai mare între cele convenite verbal și acordul în scris, astfel încât intenția părților la încheierea contractului să fie lipsită de ambiguități.

Contact

Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență suplimentară, vă rugăm să contactați unul dintre avocații echipei noastre business la numărul 0330 107 0107 sau pe email, la adresa business@imd.co.uk.


Experţii Noştri – Dreptul Muncii


Citiți ceea ce spun clienții nostri despre noi aici
★★★★★ 

Acest articol este destinat doar pentru a oferi informații generale și nu constituie consiliere juridică sau profesională. Vă rugăm să rețineți este posibil ca legea să se fi schimbat de la publicarea acestui articol.

Vezi toate articolele

Sunați acum pentru a discuta cazul dumneavoastră:

0330 159 6497
Contact rapid Luni-Vineri 9am- 5.30pm