Centru de consiliere

Ocuparea forței de muncă deghizată – Informații despre IR35

Postat de postat în Dreptul muncii Ocuparea forței de muncă deghizată - Informații despre IR35

Aflați mai multe despre IR35

Lucrul ironic despre legislația IR35 este că atunci când introduceți această expresie în Google, primele rezultate care apar sunt „modificări IR35” și „IR35 cum să evitați”. Știm, de asemenea, de la clienții noștri cu afaceri că sunt preocupați și nu sunt siguri cum să-și gestioneze relațiile cu contractanții și angajții după reglementări.

Știm așadar, că regulamentul IR35 este important pentru dumneavoastră și doriți să aflați mai multe. Ați auzit vreodată despre asta? Dacă nu, vă invităm să petreceți câteva minute cu noi pentru a vă familiariza cu legislația care vă poate afecta relațiile de afaceri și modelele de cooperare pe care le-ați adoptat în practica dumneavoastră.

Cum să respectați regulamentul IR35?

Nu vă recomandăm să evitați ceea ce prevede legea, vă încurajăm să vă asigurați că vă conformați pentru a minimaliza riscul problemelor viitoare care pot avea un efect dăunător asupra afacerii dumneavoastră în vremuri tulburi.

1. Ce este regulamentul IR35?

Regulamentul IR35 a fost introdus pentru a evita neplătirea impozitelor în contextul legislației privind ocuparea forței de muncă. Unele persoane pot încerca să evite plata impozitului pe venit și a contribuțiilor naționale de asigurări prin furnizarea serviciilor lor printr-o companie intermediară, de obicei o companie de servicii personale și plata dividendelor. Astfel, contribuțiile de asigurări naționale și impozitul corporative sunt semificativ reduse. Această tactică este așa numita “angajare considerată” sau “angajare deghizată”.

Pe scurt, legislația urmărește să distingă dacă antreprenorul care lucrează pentru un client este într-adevăr un furnizor de servicii independent sau un angajat, dacă circumstanțele cooperării indică faptul că este mai aproape de relația angajator-angajat decât de afaceri-de-afaceri.

Regulamentul IR35 se aplică dacă:

 • O persoană prestează personal servicii pentru un client (sau este obligată să o facă).
 • Aceste servicii sunt furnizate în cadrul unor aranjamente care implică un intermediar (definit ca o persoană de la care lucrătorul primește o plată sau prestări de servicii și a cărei relație cu lucrătorul îndeplinește anumite condiții în funcție de tipul persoanei juridice a intermediarului).
 • Situațiile sunt astfel încât dacă acordurile ar fi fost făcute direct între individ și client, persoana respectivă ar fi fost considerată angajat de către client, în vederea contribuțiilor naționale de asigurare.

Ce se întâmplă dacă HMRC decide că cineva nu este doar un simplu furnizor de servicii?

Dacă HM Revenue & Customs a decis că cineva este angajat în loc să furnizeze doar servicii, lucrătorul și intermediarul vor fi tratați ca angajat și angajător în scopul asigurării naționale. În principiu, acesta va trebui să plătească impozitul pe venit și contribuțiile naționale de asigurare ca și cum persoana ar fi angajată.

S-a adoptat o soluție similară, dar ușor diferită, pentru a determina dacă impozitul pe venit va fi plătibil.

Legea 2003 privind impozitul pe venit (câștigurile și pensile) va fi aplicabilă dacă:

 • O persoană presteaza personal servicii pentru client (sau este obligată să o facă).
 • Aceste servicii sunt furnizate în baza acordurilor care implică un intermediar.
 • Situațiile sunt astfel încât, dacă acordurile ar fi fost direct între individ și client, persoana respectivă ar fi fost considerată „angajat” de către client în scopuri de impozit pe venit.

Aici, spre deosebire de regulamentul pentru contribuțiile de asigurări naționale, toți terții vor fi considerați “intermediari” dacă există doar un angajament relevant între aceștia.

Putem spune despre angajamentul relevant din capitolul 8 din Legea 2003 privind impozitul pe venit (câștigurile și pensiile) se aplică în principiu, dacă persoana fizică (sau un „asociat” ) a primit sau are dreptul să primească o plată sau o prestație cu venituri din muncă, și, de asemenea, dacă sunt îndeplinite anumite condiții în legatură cu intermediarul. Regulamentul diferă în funcție de tipul intermediarului: poate fi companie, parteneriat, persoană fizică.

Dacă intermediarul este o companie, atât clientul, cât și intermediarul sunt sub controlul lucrătorului și, de asemenea, lucrătorul are un interes material, interpretat ca de exemplu proprietatea sau dreptul de a controla mai mult de 5% din cota obișnuită a companiei, sau plata ori beneficiul pe care lucrătorul l-ar fi primit de la compania intermediară poate fi rezonabil luat pentru a reprezenta plata pentru serviciile furnizate de lucrător către client.

Parteneriatul poate fi, de asemenea, un intermediar. Dacă lucrătorul primește plăți și beneficii în calitate de membru al acestuia și are dreptul la cel putin 60% din profiturile parteneriatului sau majoritatea profiturilor de la un singur client, veniturile oricăruia dintre parteneri sunt determinate prin referința la veniturile obținute de partenerul respective atunci când furnizează servicii în baza acordurilor relevante, parteneriatul va intra în definiție.

Plăți sau beneficii diferite de cele primite de angajații companiei

Definitia este și mai largă dacă lucrătorul primește plăți sau beneficii, altfel decât ar face-o ca membru al parteneriatului, totuși poate fi tratat ca un intermediar dacă lucrătorul este plătit direct de către intermediar și plata poate fi rezonabilă pentru a reprezenta plata serviciilor furnizate de lucrător către clientul final.

Individul poate fi, de asemenea, intermediar dacă lucrătorul este plătit direct de intermediar și plata poate fi luată în mod rezonabil pentru a reprezenta plata pentru serviciile furnizate de lucrător către clientul final.

Ori de câte ori lucrătorul este considerat a se angaja în angajamentul relevant, acesta va fi tratat ca angajat al intermediarului, prin urmare, din nou, lucrătorul va fi tratat ca angajat și intermediarul ca angajator în scopul impozitului pe venit.

2. Statutul ocupării forței de muncă

După cum vedeți, una dintre condițiile sine qua non pentru a fi prins în conformitate cu regulile IR35, este considerat un angajat al clientului, dacă contractul ar fi direct între client și lucrător.

Indiferent de ceea ce spune contractul (verbal sau scris) între părți (client și contractant sau angajat și angajator), exista unii factori care indică faptul că persoana poate fi privită ca un angajat și nu ca antreprenor.

Factori care indică faptul că persoana trebuie să fie considerată angajat

 • Obligații reciproce. Într-o relație de muncă există o obligație a lucrătorului de a-și presta munca și obligatia angajatorului de a-I plăti pentru serviciu.
 • Serviciu personal. Individul este obligat să-și ofere serviciile personal. El nu poate numi înlocuitorul pentru a furniza serviciul în locul lui dacă este angajat.
 • Dreptul de control. Angajatorul are dreptul de a controla angajatul, dar dreptul nu trebuie să fie exercitat de către angajator. Controlul ia diferite forme, de exemplu, impunerea timpului de lucru strict, oferirea obligației de a respecta politicile interne sau de a oferi instrucțiuni angajatilor cu privire la modul în care ar trebui să își presteze munca. O persoană care oferă servicii nu poate fi controlată la fel cum ar putea fi angajatul.
 • Exclusivitate. De obicei, angajatul nu poate furniza servicii altor organizații pe care angajatorul le are. Dacă dorește să se angajeze în altă parte, în mod normal, va solicita obținerea consimțământului expres din partea angajatorului său. O persoană care nu este angajată, dar care furnizează servicii, poate încheia atât de multe contracte pe cât dorește și nu poate fi lipsită de acest drept.
 • Lungimea contractului. Durata misiunii nu este de obicei determinată (cu excepția contractelor pe durată determinată). Este mai probabil ca un angajat sa aibă un contract pe perioada nedeterminată decât este angajat pentru un singur proiect.
 • Integrare. Angajatul va fi de obicei tratat ca parte a companiei. El va fi de asteptat sa îndeplinească cerințele standard și de calitate, poate folosi uniforma oferită de angajator, cărțile de vizită și poate fi asociat cu unele structuri interne, cum ar fi comitetele sau echipele.
 • Instalații și echipamente. Compania oferă persoanei fizice facilitățile și echipamentele necesare pentru a-și îndeplini locul de muncă dacă este angajat. Se așteaptă ca furnizorul de servicii să aibă propriile sale materiale, unelte și echipamente.
 • Salariu si beneficii. Dacă o persoană are dreptul la beneficii, cum ar fi concediul anual, concediul de maternitate sau paternitate, sistemul de pensii și este platită săptămânal sau lunar, indiferent de volumul de muncă și rezultatul muncii prestate, poate indica faptul că este angajat.
 • Risc financiar. Persoana care este angajată nu își va risca proprii bani, angajându-se cu angajatorul. Riscul de a pierde este considerat un indicator puternic al activității independente.
 • Oportunitatea de a profita. Angajatul nu participă, de regula, la profitul companiei, în același mod, el nu suferă în mod direct pierderi (risc financiar). Este posibil ca persoana fizică să platească aceeași sumă de bani ca în acord, indiferent de situația financiară actuală a angajatorului.
 • Impozitarea. Persoana fizică nu este responsabilă pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor naționale de asigurare pe veniturile lor. Indicația referitoare la care plătește impozitele și ce fel de impozite poate da un indiciu asupra statutului persoanei în cauza.
 • Dreptul de a rezilia contractul. Un drept de încetare a unui angajament din alt motiv decât o încălcare gravă, prin notificarea unei perioade determinate, poate fi privit ca un indicativ al unui contract de muncă.

Întrucât cele de mai sus pot fi de ajutor în stabilirea statutului, rețineți că ar trebui să analizați imaginea de ansamblu a relației dintre părti. Lista de factori nu este exhaustivă și ar trebui tratata doar ca orientare.

Verificați dacă instrumentul CEST este folositor pentru a verifica dacă regulamentul IR35 se aplică

În martie 2017, HMRC a introdus un nou instrument, CEST – verifică starea de angajare pentru impozit pe care îl puteți folosi pentru a evalua starea rolului. Poate fi foarte util să vă asigurați dacă legislația IR35 se aplică sau nu în anumite situații. Rezultatul se va baza pe răspunsurile oferite de utilizator într-un chestionar online disponibil pe site-ul web al HMRC.

3. Noi reguli din aprilie 2020

Normele care sunt în vigoare se vor schimba începând cu 6/04/2020. Începând cu această zi, clientul fiind autoritate publică (deja aplicabilă), o persoană juridică de dimensiuni medii sau mari (juridic) va trebui să determine statutul de angajare al fiecărui lucrător. Mai mult, vor trebui să dea motivele pentru care au decis modul în care au făcut-o. Nerespectarea acestui lucru sau furnizarea  unei baze nerezonabile poate duce la impunerea deciziei de a plăti impozitul și contribuția națională a asigurării.

Vă rugăm să rețineți că lucrătorul sau agenția pe care clientul va trebui să o notifice poate obiecta decizia, motivând motivele pentru care va însemna că acesta va fi rândul clientului să raspundă și să abordeze problemele pe care le-au ridicat.

Impactul asupra parteneriatelor cu răspundere limitate, companiilor neînregistrate și companiilor din străinătate

Dacă sunteți o companie, un parteneriat cu răspundere limitată, o companie neînregistrată sau o companie de peste hotare, cu o cifra de afaceri anuală de peste 10,2 milioane lire sterline, un bilanț total mai mare de 5.1 milioane de lire sterline sau un angajat mai mare de 50, cel mai probabil veți fi afectat de modificari.

4. Cum sa va protejati afacerea?

Cum să vă protejați afacerea cu acorduri și clauze

În primul rând, aruncați o privire asupra contractelor încheiate între intermediar și client și între intermediar și lucrător.

Când desfășurați Ancheta, HMRC este probabil să examineze contractele și tărâmul cooperării între părți, prin urmare, trebuie să vă asigurați că includ clauze care nu sunt ambigue și reduc probabilitatea ca dumneavoastră să fiți prins în neconformitate cu reglementarea IR35.

Daca individul este obligat să furnizeze personal munca și obligațiile sunt reciproce, este foarte probabil ca o astfel de relație să fie considerată relație de muncă (la fel ca în Synaptek Limited / Young (HM Inspector de taxe) [ 2003 ] EWHC 645).

Când o persoană este posibil să fie considerată angajată

Ori de câte ori individul sau intermediarul este obligat să respecte politicile interne ale clientului, să-și folosească echipamentele sau sa fie înscris la programe și scheme dedicate lucrătorilor permanenți, există un risc semnificativ de a considera relația ca una de angajare.

Experții noștri în dreptul muncii vă pot ajuta cu reglementările IR35

În cazul în care credeți că este posibil să aveți nevoie de un sfat suplimentar sau dacă nu sunteți sigur dacă regulamentul IR35 vi se poate aplica, nu ezitați și contactați echipa noastră de specialiști în domeniul dreptului muncii, care vor fi fericiți să vă asiste la ancheta dumneavoastră.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să-l contactați pe Marcin Durlak, membru al echipei noastre de avocatură din departamentul de dreptul muncii la 0330 0107 0107 sau spuneți-ne să vă sunăm înapoi.

Acest articol este destinat doar pentru a oferi informații generale și nu constituie consiliere juridică sau profesională. Vă rugăm să rețineți că este posibil ca legea să se fi schimbat de la publicarea acestui articol.

Sună acum pentru a discuta cazul tău: 0330 159 6497
Solicitați un apel înapoi Luni - Vineri: 9am -5:30pm

PREMII SI ACREDITARI