Centrul de consultanță

Testamente_și_succesiuni
Jun

Datoria mandatarilor de a oferi informații beneficiarilor

Poate fi flatant să fiți rugat de o rudă sau un prieten apropiat să fiți mandatar al patrimoniului lor, dar acesta este un rol cu obligații legale importante și neînțelegeri pot apărea atunci când beneficiarii nu sunt de acord cu acțiunile mandatarilor. Potențiale neînțelegeri pot proven din cantitatea de informații care este transmisă beneficiarilor.

Iwona Durlak, avocat de testamente, succesiuni și planificare a proprietății, la IMD Solicitors în Londra, Manchester și Birmingham.spune: ,,mandatarii au o îndatorire să raporteze beneficiarilor și de a le oferi informații despre succesiune. Acestea sunt instrumente vitale în arsenalul beneficiarilor, iar acesta poate fi un  aspect important dacă există vreo suspiciune legată de faptul că mandatarii ar acționa nepotrivit.’’

Un fond de succesiune ar putea să fie organizat pentru a proteja banii sau proprietatea în timp ce continuă să beneficieze unor anumiți oameni (beneficiarilor). De exemplu, o succesiune a unei proprietăți poate fi disponibil pentru copiii adulți desemnaţi în care să locuiască, sau o succesiune poate plăti beneficiarilor taxe de universitate. Succesiunea sau proprietatea este administrată de către mandatar, care trebuie să administreze succesiunea în concordanță cu principii legale clare.

Fiecare mandatar are îndatoriri specifice către beneficiari, incluzând și datoria bunei-credințe, pentru a acționa în concordanță cu actul de succesiune, iar ei au o obligația de a da socoteală beneficiarilor pentru administrarea bunurilor din succesiune.

Informarea beneficiarilor

În îndeplinirea acestor responsabilități legale, ca mandatar aveți o datorie importantă, de a ține beneficiarii la curent.

Mandatarii trebuie să păstreze contabilitatea, să o prezinte beneficiarilor dacă aceștia solicită, să le dea informații rezonabile despre investiția și administrarea succesiunii și să informeze beneficiarii când devin eligibili conform sucessiunii.

Informații cerute de către beneficiari

De asemenea, beneficiarii sunt îndreptățiți să ceară informații pentru a-I reasigura că succesiunile sunt bine administrate. În orice caz, dreptul beneficiarilor de a primi informații de la mandatari nu este nelimitat, iar mandatarii nu trebuie să se conformeze fiecărei cerere de detalii și informații venite din partea beneficiarilor. Ei trebuie să aibă motive temeinice pentru a cere divulgarea informațiilor, precum ar fi să țină cont de mandatar sau de a-și proteja propriile interese.

Într-un caz recent, Lewis și alții versus Tamplin, beneficiarii au făcut numeroase cereri către mandatari, pentru informații despre conturile deschise, crezând că distribuția banilor a fost făcută către alți beneficiari, nu către ei.

Mandatorii au refuzat să răspundă, pe baza faptului că beneficiarii ar fi avut destule informații. În orice caz, instanța a decis că beneficiarii aveau dreptul la divulgare, din moment ce ei voiau ca informația pentru a ține contul administratorilor – și acesta a fost un motiv valid.

În timp ce instanța a decis că beneficiarii aveau dreptul la divulgarea documentelor legate de consilierea solicitată de către administratori în legătură cu succesiunile și în beneficiul succesiunii sau a beneficiarilor, ei nu erau îndreptățiți să vadă documentele mandatarilor, care erau protejate de privilegii legale profesionale. Beneficiarii nu pot cere mandatarilor să divulge informații sau documente pentru a le cere ulterior să dea socoteală pentru deciziile de administrare.

Beneficiarii nu au dreptul de a vedea totul, deci cum ar trebui ca dumneavoastră să răspundeți unei cereri a beneficiarului pentru informații adiționale? Ar trebui să luați în considerare, de exemplu, dacă au motive valide pentru a vedea informația, dacă este rezonabil să oferiți informația cerută sau dacă este privilegiată în așa fel încât nu au dreptul de a o vedea.

Când informația nu este furnizată

Legea permite beneficiarilor să se adreseze instanței pentru a cere să li se susțină drepturile, pentru a îi trage la răspundere pe administratori. Aceasta înseamnă că dacă refuzați o cerere de informații de la beneficiari, ei s-ar putea adresa instanței pentru divulgarea acelei informații. Curtea nu va accepta pe simplul motiv că beneficiarii deţin suficiente informații, trebuie să existe un motiv legal temeinic pentru care divulgarea ar trebui refuzată.

Ca mandatar, trebuie să luați atent în considerare cererile de informare și documentele de la beneficiari. Dacă tindeţi să refuzați o cerere, trebuie să aveţi un motiv temeinic, altfel există riscul unei dispute legale.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Iwona Durlak în echipa  Testamente și succesiuni la 0330 159 6497 sau email info@imd.co.uk.  IMD Solicitors are sedii în Londra, Manchester și Birmingham.

Vezi toate articolele

Sunați acum pentru a discuta cazul dumneavoastră:

0330 159 6497
Contact rapid Luni-Vineri 9am- 5.30pm